JORDHVEPSE

Jordhvepse

Jordhvepse / jordbier

 Jordhvepse er hvepse der bygger et hvepsebo i jorden

Jordhvepse er ikke det samme som jordbier.  Jordhvepse er blot alm. hvepse, der har valgt at bygge et hvepsebo i jorden.  Grunden til at et hvepsebo i jorden er så generende skal ses i lyset af, at de ofte sidder uhensigtsmæssigt og til gene for forbipasserende – specielt hunde og børn.  Jordhvepse skal fjernes eller bekæmpes så hurtigt som muligt, da boet i jorden bliver større og større og antallet forøges henover sommeren.  Flere af vore kunder har haft et ubehageligt kendskab til et hvepsebo i jorden, da man kun kan se boet via aktiviteten op og ned. Således kan man let komme til ubevidst at træde ned i selve indflyvningshullet og få talrige hvepsestik op ad benene.

De typiske steder jordhvepse bygger bo er:
 1. I gamle træstubbe
 2. I græsplænen
 3. Under buske – ofte rhododendron
 4. I stensætninger
 5. I muldvarpeskud

Jordhvepse føles hurtigere end alm. hvepse. Forklaringen skal ses i lyset af, at de falder ind i baggrunden, og man ser dem derfor først, når de er lettet, eller på vej til at angribe.

Forskellen på jordhvepse og jordbier er, at jordbier ikke lever i et samfund som de øvrige hvepsearter.  Derfor kan man kende jordbier ved, at der over et areal findes et større antal runde huller på størrelse med en kuglepenspids.  Jordbierne er fredelige og stikker kun, hvis man trykker dem.

Jordhvepsebo kan man selv bekæmpe, hvis man har motivation, kampgejst og erfaring.  Men det er mange gange ikke uden mén, da de kan have to adgangsveje til/fra boet.  Så nærmer man sig, vil man ofte se dem flyve fra et andet hul.  Ønsker De vores assistance til at få bekæmpet et hvepsebo i jorden, står vore teknikere klar til at rykke ud med kort varsel.

Ønsker man at betale sig fra fjernelse af hvepsebo, kan vi hjælpe Dem hurtigt og smertefrit.

Vi vil oftest – i de tilfælde hvor boet er let tilgængeligt – fjerne hvepseboet og destruere dette.  Det er dog ikke altid hensigtsmæssigt at foretage en fjernelse af hvepsebo, da arbejderhvepse vil flyve forvirret rundt i hele naboområdet, hvor børn og husdyr kan blive stukket af hvepse.  Vælger vi i stedet at pudre boet, vil det dø i løbet af et par timer og arbejderhvepsene vil flyve sig selv trætte indenfor kort tid.

Hvor vi ikke kan komme til boet, som i udhæng og små loftsrum, vil vi i stedet pudre eller sprøjte boet eller tilgangen til boet, således forsyningerne til boet udebliver, og jordhvepsene går til.

Som de fleste nok har observeret, er vejret godt, og dermed en stor insektaktivitet. Men hos Chrisal A/S kan vi fortsat følge med, så ventetiden fortsat er nede på få timer.

Den nette pris for at få fjernet et hvepsebo i jorden koster i år kr. 750,-. + moms.

Dog kommer der kørselsomkostninger (kr. 300,-) hvis De er bosiddende i yderområder (se herunder).

Specifikt betyder dette, at følgende områder ikke bliver pålagt kørsel:

 • Postnummer: 1001 – 3200

 • Postnummer: 3400 – 3600

 • Postnummer: 4000 – 4470

 • Postnummer: 5000 – 5290

 • Postnummer: 5401 – 5549

 • Postnummer: 6000 – 6063

 • Postnummer: 7000 – 7120

 • Postnummer: 8000 – 8399

 • Postnummer: 8600 – 8700

 • Postnummer: 8900 – 8960

De behøver ikke være hjemme.

Det er nok at sende os en onlinebestilling nederst på siden, og vi vil sende en tekniker ud at fjerne Deres hvepsebo, uanset hvor hvepsene flyver ind.  Vi plejer at sige… Kan hvepsene komme ind, så kan vi også komme ind og løse problemet – helt uden at skulle ødelægge noget.

Klik her for læse mere om fjernelse af hvepsebo og hvepse…

Fakta om Hvepsebo:

Hvepsebo består af helt op til 3000 hvepse

Et hvepsebo i jorden bliver aldrig brugt mere end een sæson.  Dog i enkelte tilfælde er det set, at dronningen har bygget et bo ud næste sæson.

Hvepsebo er typisk på størrelse med en håndbold midt på sæsonen, men tager form af placeringen.

Der findes mindst 10 hvepsearter i Danmark

Hvepsebo er lavet af træ, blandet med spyt som arbejderhvepsene hele tiden indsamler.

Et hvepsebo er opbygget af “kiks”, hvor hvepselarverne udklækkes. Dronningen findes længst væk fra indflyvningshullet.

KLIK HER FOR BESTILLE ONLINE BEKÆMPELSE

All rights reserved © HVEPSEBO

Powered by WordPress

Theme by SEOS