HVEPSEBO

Hvepserede ( Vespa vulgaris )

 hvepserede er det samme som et hvepsebo

Hvepserede

Hvepsebo er generelt noget man skal holde sig fra, hvis man ikke har prøvet det før.  Dette er dog helt afhængig af, hvor hvepseboet er placeret og størrelsen.  Endelig er troen på egen evner den væsentlig forskel mellem succes eller fiasko.  Grunden til at vi nævner tro, skal det ses i lyset af, at grundregel nummeret ved fjernelse af hvepserede, “når man først er begyndt, så er der ingen vej tilbage !”  Når man nærmer sig hvepsereden vil vagterne være på “stikkerne” i ordets bogstavligste forstand.  De vil gøre alt for at beskytte boet, ligesom tilbagevendende arbejderhvepse vil komme bagfra, hvis man vælger at tage kampen op i dagtimerne.

Hvepse bygger bo alverdens steder – de mest klassiske er:
  1. I tagudhæng
  2. På loftet
  3. I carporte / legehuse eller skure
  4. I jorden
  5. I hække
  6. Aftrækskanaler

Det er nærmest kun fantasien, der sætter grænser for, hvor hvepsedronningen vælger at placere boet.

Ønsker man at betale sig fra bekæmpelse af hvepsebo, kan vi hjælpe Dem hurtigt og smertefrit.

Vi vil ofte – i de tilfælde hvor boet er let tilgængeligt – fjerne hvepseboet og destruere dette.  Det er dog ikke altid hensigtsmæssigt at foretage en fjernelse af hvepserede, da arbejderhvepse vil flyve forvirret rundt i nabolaget, hvor børn og husdyr kan blive stukket af hvepse.  Vælger vi i stedet at pudre boet, vil det dø i løbet af et par timer og arbejderhvepsene vil flyve sig selv trætte indenfor kort tid.

Hvor vi ikke kan komme til boet, som i udhæng og små loftsrum, vil vi i stedet pudre eller sprøjte boet eller tilgangen til boet, således forsyningerne til boet udebliver, og hvepsene går til.

Som de fleste nok har observeret, er vejret godt, og dermed en stor insektaktivitet. Men hos Chrisal A/S kan vi fortsat følge med, så ventetiden fortsat er nede på få timer.

Prisen for at få fjernet en hvepserede koster igen i år kr. 750,-. + moms. Dog kommer der kørselsomkostninger (kr. 300,-) hvis De er bosiddende i yderområder (se herunder).

Vi lægger ikke kørsel på nedenstående postnumre:

Postnummer: 1001 – 3200
Postnummer: 3400 – 3600
Postnummer: 4000 – 4470
Postnummer: 5000 – 5290
Postnummer: 5401 – 5549
Postnummer: 6000 – 6063
Postnummer: 7000 – 7120
Postnummer: 8000 – 8399
Postnummer: 8600 – 8700
Postnummer: 8900 – 8960

De behøver ikke være hjemme.  Det er nok at sende os en onlinebestilling nederst på siden, og vi vil sende en tekniker ud at fjerne Deres hvepsebo, uanset hvor hvepsene flyver ind.  Vi plejer at sige… Kan hvepsene komme ind, så kan vi også komme ind og løse problemet – helt uden at skulle ødelægge noget.

Klik her for læse mere om fjernelse af hvepsebo og hvepse

Fakta om Hvepsebo:

Hvepsebo består af op til 3000 hvepse

Et hvepsebo bliver aldrig brugt mere end een sæson.  Dog i enkelte tilfælde er det set, at dronningen har bygget et bo ud næste sæson.

Hvepsebo er typisk på størrelse med en håndbold midt på sæsonen, men tager form af placeringen.

Der findes mindst 10 hvepsearter i Danmark

Hvepsebo er lavet af træ, blandet med spyt som arbejderhvepsene hele tiden indsamler.

Et hvepsebo er opbygget af “kiks”, hvor hvepselarverne udklækkes. Dronningen findes længst væk fra indflyvningshullet.

KLIK HER FOR BESTILLE ONLINE BEKÆMPELSE

All rights reserved © HVEPSEBO

Powered by WordPress

Theme by SEOS