HVEPS

Hveps ( alm. gedehams )

Hveps

Hveps der stikker er også et skadedyr og bygger hvepsebo

Gedehamse som vi i daglig tale kalder Alm. hveps er altså en betegnelse for den klassiske gedehams, vi kender fra vinduet i bageren og iskiosker.  Den alm. hveps bygger bo, hvor de kan sidde uforstyrret for vejrliget. De har dog ingen skrubler over at placere bo, hvor der færdes mennesker som eks. tagudhæng, under haveborde, i græsplænen og i jorden. Derfor skal man være på vagt i foråret, hvor det kan være en god idé at holde øje med hvepseaktivitet i haven eller omkring huset.

Det er helt tydeligt, hvor boet sidder…

, også selvom det sidder skjult.  Der er en fast trafik frem og tilbage.  Den aktivitet øges markant som sommeren skrider frem, da der kommer flere hvepse i boerne, der dermed bliver større.  Sidst på sæsonen kan det være nærmest ulideligt at opholde sig udenfor, hvis vejret er godt, da den enkelte hveps bliver mere selvstændig i sin jagt på føde, hvilket forklarer den heftige aktivitet omkring skraldespande i f.eks. ferieparker, strøg o.a. steder, hvor folk smider sodavandsrester o.a. søde sager.

Alm. hvepse er ikke et nyttedyr…

, men hører under kategorien skadedyr, da de ikke bidrager nyttigt til fauna.  Således kan man ikke forvente, at nogen vil fjerne det gratis for Dem.  Det koster typisk omkring kr. 1.000,- at få fjernet hvepse.

Den alm. hveps er aggressiv og stikker.  

Det anslås at omkring 50.000 herhjemme har allergi for hvepsestik men tallet er nok 2-3 gange højere, da mange først danner allergi efter 1-2 stik.

Ønsker man at lade andre stå for fjernelse af hvepsebo mod betaling, kan vi hjælpe Dem hurtigt og smertefrit.

Vi vil som oftest – i de tilfælde hvor boet er let tilgængeligt – fjerne hvepseboet og destruere dette.  Det er dog ikke altid hensigtsmæssigt at foretage en fjernelse af hvepsebo, da arbejderhvepse vil flyve forvirret rundt i nabolaget, hvor børn og husdyr kan blive stukket af hvepse.  Vælger vi i stedet at pudre boet, vil det dø i løbet af et par timer og arbejder hveps vil flyve sig selv trætte indenfor kort tid. Det gælder også med hvepse i krybekælderen.

Hvor vi ikke kan komme til boet, som i udhæng og små loftsrum, vil vi i stedet pudre eller sprøjte boet eller tilgangen til boet, således forsyningerne til boet udebliver, og hvepsene går til.

Som de fleste nok har erfaret…

, så er vejret endelig blevet godt ( og dog ! ), og dermed en masse flyvende insekter. Men vi kandog  fortsat følge med efterspørgslen på hjælp til at få fjernet hvepse, og holde ventetiden nede på nogle få timer.

Igen i år er prisen for at få fjernet et bo fra gedehamse  kr. 750,-. + moms. Dertil kommer der kørselstillæg (kr. 300,-) hvis De er bosiddende i yderområder (se herunder).

Følgende områder ikke bliver pålagt kørsel:

København & Sjælland

Postnummer: 1002 – 3200
Postnummer: 3400 – 3600
Postnummer: 4000 – 4471

Fyn

Postnummer: 5000 – 5290
Postnummer: 5401 – 5549

Jylland

Postnummer: 6000 – 6063
Postnummer: 7000 – 7120
Postnummer: 8000 – 8399
Postnummer: 8600 – 8700
Postnummer: 8900 – 8960

De behøver ikke være hjemme.  Det er nok at sende os en direkte onlinebestilling nederst på siden, og vi vil sende en tekniker ud at fjerne Deres hvepsebo, uanset hvor hvepsene flyver ind.  Vi er online alle ugens dage. Vi plejer at sige… Kan en hveps komme ind, så kan vi også komme ind og løse problemet – helt uden at skulle ødelægge noget.

Fakta om Gedehams:

Gedehamsebo bliver kun brugt en sæson

Gedehamse kaldes på engelsk European hornet

Bo af gedehamse har en størrelse med en basketball

Stor gedehams kaldes og for skovhvepse, skovgedehams & kæmpegedehams.

Gedehamse er nataktive, hvilket medfører at de ofte søger mod lys som lamper og vinduer.

Hvepseboet er lavet af træ, blandet med spyt som arbejderhvepsene hele tiden indsamler.

Et hvepsebo er opbygget af “kiks”, hvor hvepselarverne udklækkes. Dronningen findes længst væk fra indflyvningshullet.

KLIK HER FOR BESTILLE ONLINE BEKÆMPELSE

All rights reserved © HVEPSEBO

Powered by WordPress

Theme by SEOS