GEDEHAMS

Gedehams ( vespa crabro )

Gedehams

Gedehams kaldes kæmpe hvepse eller vespa crabro

Gedehams er korrekt en fællesbetegnelse for alle hvepsearter.  Men efterhånden har begrebet gedehams indkredset sig til at være en betegnelse af den store vespa crabro – også kaldet svensk skovhveps. Så for at fremme forståelsen og skille æbler fra pærer, så handler dette site om gedehams, der er 3 X større end alm. hvepse.

Gedehamsebo ses sidst på sommeren i modsætning til alm. hvepse, der bygger bo i foråret og sommeren.  Gedehams er større end alm hvepse og bygger derfor også større bo.  I modsætning til alm. hvepse lader gedehams boet være åbent i bunden og bygger indad i stedet for nedad.

Gedehamse er langt fra så aggressive som hvepse.  Men bliver man stukket af en gedehams svarer dette til et hugormebid i styrke.  Derfor skal man være agtpågiven, hvis man vil prøve at fjerne gedehamse selv.

Ønsker man at betale sig fra fjernelse af hvepsebo, kan vi hjælpe Dem hurtigt og smertefrit.

Vi vil ofte – i de tilfælde hvor boet er let tilgængeligt – fjerne hvepseboet og destruere dette.  Det er dog ikke altid hensigtsmæssigt at foretage en fjernelse af gedehamsebo, da arbejderhvepse vil flyve forvirret rundt i nabolaget, hvor børn og husdyr kan blive stukket af hvepse.  Vælger vi i stedet at pudre boet, vil det dø i løbet af et par timer og arbejderhvepsene vil flyve sig selv trætte indenfor kort tid.

Hvor vi ikke kan komme til boet, som i udhæng og små loftsrum, vil vi i stedet pudre eller sprøjte boet eller tilgangen til boet, således forsyningerne til boet udebliver, og hvepsene går til.

Som de fleste nok har observeret, er vejret godt, og dermed en stor insektaktivitet. Men hos Chrisal A/S kan vi fortsat følge med, så ventetiden fortsat er nede på få timer.

Prisen for at få fjernet et gedehamsebo koster igen i år kr. 750,-. + moms. Dog kommer der kørselsomkostninger (kr. 300,-) hvis De er bosiddende i yderområder (se herunder).

Konkret betyder dette, at følgende områder ikke bliver pålagt kørsel:

København & Sjælland

Postnummer: 1001 – 3200
Postnummer: 3400 – 3600
Postnummer: 4000 – 4470

 

Jylland & Fyn
Postnummer: 5000 – 5290
Postnummer: 5401 – 5549
Postnummer: 6000 – 6063
Postnummer: 7000 – 7120
Postnummer: 8000 – 8399
Postnummer: 8600 – 8700
Postnummer: 8900 – 8960

De behøver ikke være hjemme.  Det er nok at sende os en onlinebestilling nederst på siden, og vi vil sende en tekniker ud at fjerne Deres hvepsebo, uanset hvor hvepsene flyver ind.  Vi plejer at sige… Kan hvepsene komme ind, så kan vi også komme ind og løse problemet – helt uden at skulle ødelægge noget.

 

 

Fakta om Gedehams:

Gedehamsebo bliver kun brugt en sæson

Gedehamse kaldes på engelsk European hornet

Bo af gedehamse har en størrelse med en basketball

Stor gedehams kaldes og for skovhvepse, skovgedehams & kæmpegedehams.

Gedehamse er nataktive, hvilket medfører at de ofte søger mod lys som lamper og vinduer.

Hvepseboet er lavet af træ, blandet med spyt som arbejderhvepsene hele tiden indsamler.

Et hvepsebo er opbygget af “kiks”, hvor hvepselarverne udklækkes. Dronningen findes længst væk fra indflyvningshullet.

KLIK HER FOR BESTILLE ONLINE BEKÆMPELSE

All rights reserved © HVEPSEBO

Powered by WordPress

Theme by SEOS